Klimplant.be

Klimaatplatform Antwerpen

Scroll omlaag naar de inhoud

Klimplant vzw zag het licht in het voorjaar van 2019. Klimplant is een vrije afkorting van klimaatplatform Antwerpen en wil onder die noemer een brug slaan tussen Antwerpse initiatieven die (willen) werken rond het klimaat. Het nieuwe Antwerpse platform wil burgers en verenigingen samenbrengen en een katalysator zijn van goede ideeën. Daarbij willen we niet enkel klimaatacties van Antwerpse enthousiastelingen helpen implementeren en opschalen, maar ook goede ideeën van buitenaf (zoals bvb van organisaties zoals Klimaan in Mechelen, GMF in Gent,….) binnenbrengen in het Antwerpse district. 

Als klimaatplatform kaderen we al deze acties binnen een visie op een klimaatneutraal Antwerpen. We werken daarbij op verschillende thema’s (energiebesparing en hernieuwbare energieproductie, stadslandbouw en duurzame voeding, natuur en ontharding, mobiliteit en circulaire economie), waarbij we enerzijds de klimaatimpact van de Antwerpenaar willen verkleinen, en anderzijds de gevolgen van de klimaatverandering willen bestrijden.   

  • De insteek van klimplant is participatief en actiegericht. De vzw wil aan de slag met goede, inspirerende ideeën zoals de Klimaatstraat, operatie Steenbreek, groepsaankoop ledverlichting, …
  • Klimplant wil niet alleen acties op het terrein aanwakkeren, maar beleidsmakers inspireren en tonen dat er een draagvlak is voor een ambitieuzer klimaatbeleid. We doen dit door mensen samen te brengen en inspiratie- en netwerkmomenten te organiseren.
  • We bouwen ook aan een communicatieplatform, dat via een website en sociale media informatie verstrekt en goede ideeën verspreidt.

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte!

Velden met een * zijn verplicht in te vullen