Waterwijken

Met een algemene waterstrategie op buurtniveau activeren en ontzorgen we  inwoners van minimum twee wijken om aan wateropvang en -hergebruik te doen.  Samen met de bewoners bekijken we wat de beste oplossing is, op maat van hun persoonlijke situatie en budget. Door middel van een groepsaankoop bieden we  verschillende regenwateropvangsystemen aan en zorgen we voor toeleiding naar  premies en knowhow. We organiseren praktische en inhoudelijke workshops rond  wateropvang- en hergebruik. 

We willen Antwerpenaren op individueel niveau betrekken bij het masterplan voor wateropvang van de stad. In minimum twee Antwerpse wijken strijken we bij mensen thuis neer met een aanpak op maat. Burgers gaan zelf concreet aan de slag, waardoor een collectieve aanpak ontstaat voor complexe maatregelen. Op deze manier zetten we in op eigenaarschap en ontzorging en stemmen we vraag en aanbod op elkaar af.

Een project voor Projectenfonds Duurzame Stad.