Waterwijken

29 april 2023 – Inspiratiewandeling Unitaswijk “afkoppelen”

De Unitaswijk is een uniek stukje stad dat bijna 100 jaar bestaat, maar hoe blijft de wijk ook de komende 100 jaar een voorbeeldwijk?

Een 30-tal geïnteresseerden lieten zich inspireren tijdens een korte wandeling langs 6 bewoners van de Unitaswijk die regenwater afkoppelen en lokaal bijhouden. We ontdekten tijdens deze wandeling wat we zelf kunnen doen om de wijk klimaatrobuuster te maken en om slimmer met regenwater om te gaan.
Regenwater op eigen terrein houden en laten infiltreren vermindert de piekbelasting op riolen (wateroverlast) én verzacht droogteschade in de tuin.

Inspiratiesessie Waterwijken

Op woensdag 28 september 2022 hielden we onze inspiratiesessie voor de Waterwijken in het Parochiecentrum Kriekenhof in Deurne zuid. Hier ontvingen we inwoners van 2 wijken nl. de wijk Unitas – Boekenberg en de wijk Kriekenhof, beiden gelegen in Deurne zuid.

We begonnen de avond met het kort kaderen van het project. Dan gaven we het woord aan Lien Engels, Projectleider Waterprojecten bij de stad Antwerpen, zij lichtte ons uitgrbreid in over het waterplan, een dossier dat werd opgemaakt door De Urbanisten, Witteveen+Bos en Common Ground in opdracht van de stad Antwerpen. De stad Antwerpen coördineert, in samenwerking met water-link en Aquafin. De focus ging uiteraard naar de toestand en de mogelijkheden van onze twee wijken, en wat er juist allemaal mogelijk is privéterrein.

Na deze toelichting konden we in twee groepen inzoomen op onze wijk. We gingen kijken naar de typologie, de typerende architectuur binnen onze wijk, de mate van verharding en de mogelijkheden op ons privédomein. We bespraken pijnpunten in de buurt en brainstormden over welke mogelijkheden de bewoners zelf zagen en welke impact deze zou kunnen hebben.

De mogelijke oplossingen en de vragen die er tijdens deze avond werden gesteld verzamelden we in een document. Deze zullen we samen met het Ecohuis Antwerpen en district Deurne uitwerken tot een concreet plan waar we samen met onze wijken in het voorjaar van 2023 mee van start kunnen gaan.

Informatiesessie door Lien Engels op de Inspiratiesessie van de Waterwijken.
We deelden ons publiek in in 2 werkgroepen en zoomden in op onze eigen wijk om samen te gaan kijken naar de mogelijkheden en de meest geschikte oplossingen.
Foto’s gemaakt door Louis Lecane, vrijwilliger bij Klimplant vzw.

Slimmer omspringen met hemelwater in je buurt

Slim omgaan met regenwater. Kosten besparen. Je kan het alleen doen, maar samen met je buurt is de impact groter. Klimplant begeleidt je hierbij. Helemaal gratis – net als ons hemelwater. Inschrijven kan nog tot 15 mei 2022.

Met het project Waterwijken zetten we  inwoners van twee wijken om aan wateropvang en -hergebruik te doen.  Samen met jou en je buren bekijken we wat de beste oplossing is, op maat van je persoonlijke situatie en budget.

We organiseren praktische en inhoudelijke workshops rond  wateropvang- en hergebruik. We leiden je toe naar premies en knowhow rond waterwinning. Organiseren een groepsaankoop indien nodig. Of bieden regenwateropvangsystemen aan. Wat jouw buurt nodig heeft…  dat proberen wij te bieden.

We willen Antwerpenaren op individueel niveau betrekken bij het masterplan voor wateropvang van de stad. In minimum twee Antwerpse wijken strijken we bij mensen thuis neer met een aanpak op maat. Burgers gaan zelf concreet aan de slag. Een complex probleem vraagt om een collectieve aanpak. Voor die ondersteuning kan je rekenen op Klimaatplatform Antwerpen.

We leiden toe naar premies, experten & groepsaankopen

Afbeeldingen uit het Waterplan –  stad Antwerpen 2019 © de Urbanisten

Hoe werkt het?

  1. Het water-team van Klimplant vergelijkt de inzendingen met het Antwerpse waterplan en neerslagstudies. Aan de hand van verschillende parameters kiezen we 2 wijken uit om mee aan de slag te gaan. LET OP ! Deze wijken mogen niet in district Antwerpen liggen!
  2. De 3e week van mei komen we met jou/jullie samen en bespreken en ondersteunen we hoe je jouw wijk kan overtuigen om mee te doen. We helpen in de communicatie en het bereiken van zo veel mogelijk geïnteresseerden.
  3. We bereiden een infomoment/ontwerpworkshop voor rond eind juni. Hier zoomen we samen in op jullie wijk en bekijken we de beste oplossingen op maat. Mogelijke resultaten kunnen zijn: een dossier opstarten bij een technisch expert, een groepsaankoop groendaken of waterdoorlatende verharding,…
  4. We vragen mee offertes op, ontzorgen door jullie in contact te brengen met experts en aannemers. Na de zomer volgt een tweede ontwerpworkshop en kijken of daar een groepsaankoop in past.

Waarom deelnemen?

  • Dat we slim moeten omgaan met regenwater spreekt voor zich, en dat wordt in de toekomst enkel nog belangrijker.
  • Door de wijkaanpak en de juiste contacten kunnen we de prijs van aankopen drukken.
  • We ontzorgen jullie in de zoektocht naar de juiste aanpak en het aanvragen van offertes.
  • We brengen jullie in contact met experts en begeleiden in het behalen van bepaalde premies.
  • Elke euro die je kan besparen op je waterfactuur is mooi meegenomen, toch?
Een project van Klimplant vzw voor Projectenfonds Duurzame Stad. In samenwerking met het Ecohuis.