Waterwijken

Slimmer omspringen met hemelwater in je buurt

Slim omgaan met regenwater. Kosten besparen. Je kan het alleen doen, maar samen met je buurt is de impact groter. Klimplant begeleidt je hierbij. Helemaal gratis – net als ons hemelwater. Inschrijven kan nog tot 15 mei 2022.

Met het project Waterwijken zetten we  inwoners van twee wijken om aan wateropvang en -hergebruik te doen.  Samen met jou en je buren bekijken we wat de beste oplossing is, op maat van je persoonlijke situatie en budget.

We organiseren praktische en inhoudelijke workshops rond  wateropvang- en hergebruik. We leiden je toe naar premies en knowhow rond waterwinning. Organiseren een groepsaankoop indien nodig. Of bieden regenwateropvangsystemen aan. Wat jouw buurt nodig heeft…  dat proberen wij te bieden.

We willen Antwerpenaren op individueel niveau betrekken bij het masterplan voor wateropvang van de stad. In minimum twee Antwerpse wijken strijken we bij mensen thuis neer met een aanpak op maat. Burgers gaan zelf concreet aan de slag. Een complex probleem vraagt om een collectieve aanpak. Voor die ondersteuning kan je rekenen op Klimaatplatform Antwerpen.

Inschrijven voor 15 mei

Nog tot en met 15 mei kan je je inschrijven om Waterwijk te worden. Elke wijk binnen de stad – buiten het district Antwerpen (postcode 2000, 2018, 2050, 2060) – komt hiervoor in aanmerking.

We leiden toe naar premies, experten & groepsaankopen

Hoe werkt het?

  1. Het water-team van Klimplant vergelijkt de inzendingen met het Antwerpse waterplan en neerslagstudies. Aan de hand van verschillende parameters kiezen we 2 wijken uit om mee aan de slag te gaan. LET OP ! Deze wijken mogen niet in district Antwerpen liggen!
  2. De 3e week van mei komen we met jou/jullie samen en bespreken en ondersteunen we hoe je jouw wijk kan overtuigen om mee te doen. We helpen in de communicatie en het bereiken van zo veel mogelijk geïnteresseerden.
  3. We bereiden een infomoment/ontwerpworkshop voor rond eind juni. Hier zoomen we samen in op jullie wijk en bekijken we de beste oplossingen op maat. Mogelijke resultaten kunnen zijn: een dossier opstarten bij een technisch expert, een groepsaankoop groendaken of waterdoorlatende verharding,…
  4. We vragen mee offertes op, ontzorgen door jullie in contact te brengen met experts en aannemers. Na de zomer volgt een tweede ontwerpworkshop en kijken of daar een groepsaankoop in past.

Waarom deelnemen?

  • Dat we slim moeten omgaan met regenwater spreekt voor zich, en dat wordt in de toekomst enkel nog belangrijker.
  • Door de wijkaanpak en de juiste contacten kunnen we de prijs van aankopen drukken.
  • We ontzorgen jullie in de zoektocht naar de juiste aanpak en het aanvragen van offertes.
  • We brengen jullie in contact met experts en begeleiden in het behalen van bepaalde premies.
  • Elke euro die je kan besparen op je waterfactuur is mooi meegenomen, toch?
Een project van Klimplant vzw voor Projectenfonds Duurzame Stad. In samenwerking met het Ecohuis.