Parklets

Klimplant bouwt voor het Wijklabo in district Borgerhout 5 Parklets. 
‘Wat is een Parklet?’ horen we je al denken. Een parklet is een mobiel mini-parkje om op een parkeerplaats te zetten. Zo wordt een parkeerplaats omgetoverd tot een plekje voor groen, gezelligheid, spel of rust, … met andere woorden tot een plekje voor mensen, voor buren.

Zo dacht het Wijklabo er in Borgerhout ook over. De Borgerhoutenaars van het wijklabo dromen van meer ontmoetingsplaats en groen in hun straten. Klimplant bouwt met de uitvoering van vijf modulaire en mobiele Parklets mee aan die droom,  samen met de creatieve houtbewerkers van Atelier Recup en met hout van Buurman Antwerpen (hout met een tweede leven). De Parklets worden met de jongeren en buurtbewoners van Borgerhout onder begeleiding van Klimplant vzw cocreatief ontwikkeld en bedacht en Atelier Recup zet de ideeën om in concrete ontwerpen. 

Een klimaatvriendelijke stad heeft ruimte nodig voor groen, waterbuffering, waterinfiltratie, schaduw, insecten enzovoort. Ook in de straten zouden deze elementen meer ruimte moeten vinden. Helaas staan de meeste straten vandaag de dag vol met geparkeerde auto’s. Er is weinig ruimte voor noodzakelijk klimaatvriendelijke ingrepen. Maar als Antwerpenaars in de toekomst de mobiliteit meer gaan zien als een dienst, en meer gaan autodelen, hebben we zoveel parkeerplaatsen niet meer nodig en komt er ruimte vrij in de straat!

Een parklet is natuurlijk maar een tijdelijke ingreep, en helaas niets structureel. Het helpt wel van de voordelen te proeven als de straten meer zijn ingericht op groen en ontmoeting. Het inspireert en stimuleert om de inrichting van de straat te herbekijken en te ontdekken dat de straat meer kan zijn dan een verkeersruimte.

Antwerpen Duurzame stad
District Borgerhout