Groen & blauw in de hoogte

Een project waar we samen met onze vrienden van Onze Druppel Telt aan werken.

De stad vergroent, maar huurders en bewoners van appartementen hebben daarbij altijd veel minder mogelijkheden. Via dit project willen we net hen de kans geven om hun omgeving te vergroenen. Op deze manier hopen we ook mensen te bereiken waar budget een belangrijke rol speelt, want ook voor hen biedt groen een meerwaarde. We kiezen voor woonblokken omdat de mensen daar geen eigen tuin of voorgevel bezitten. We vergroenen daar waar de concentratie grijs net het hoogst is. Het uitzoeken welke gebouwen we net onder handen gaan nemen is een deel van het project, we kijken waar de interesse groot is en welke site hier voor in aanmerking komt. Woonhaven is alvast bereid om mee uit te kijken naar locaties.

We bieden een pakket aan bestaande uit groen en blauw: de combinatie van een groene gevel (die wordt geïnstalleerd door Groen Gevels vzw) en voorzien dat zelfde woonblok van voldoende regentonnen om deze gevel (en bij uitbreiding eigen groen) gemakkelijk te onderhouden. We mobiliseren bewoners van een woonblok door op verschillende plekken een infomoment te organiseren: we denken hierbij aan de sociale kruidenier, restaurant de 7 schaken, Saamo Antwerpen,.. We gaan op zoek naar bewoners die mee het contact met de medebewoners en de huisbazen ondersteunen. Wanneer de locaties vastliggen is het aan Groene Gevels vzw en Onze Druppel Telt voor de technische zaken: we werken een groen-blauw plan uit waar iedereen zich in kan vinden. We maken concrete afspraken wat betreft installatie en onderhoud, installeren de groene gevels en de regentonnen. Klimplant vzw zorgt voor alle communicatie, coördinatie en ondersteuning en waar kan zetten we eigen vrijwilligers in om de zaken vlot te laten verlopen. We besteden hierbij ook extra aandacht aan het onderhoud van zowel de groene als de blauwe kant van het verhaal.

Het onderhoud na afloop van het projectjaar zou door de eigenaar opgenomen moeten worden. Dat kan serieus wat kosten teweeg brengen (bv hoogtewerker), en moet dus zeker met de eigenaar/beheerder besproken worden. Qua onderhoud valt zo’n groengevel heel goed mee. De plantkeuze wordt beperkt tot NIET-zelfhechtende planten, ze groeien rond een netvormige klimhulp, en zullen zich niet verder verplaatsen.

Wat is het stappenplan?

januari – maart: Communicatie campagne voeren. We zoeken naar de juiste bewoners die mee willen bewust maken en informeren

april – juni: gezellige infomomenten organiseren, afspraken maken

juli – oktober: de uitvoering: de groene gevels en de regentonnen worden geïnstalleerd.

Meer info volgt.

Onze Druppel Telt

Een project dankzij de