Waterwijken/Afkoppelen

Waarom afkoppelen?
Een groot deel van het regenwater dat op daken, wegen en andere verharde oppervlakte valt, komt uiteindelijk in de riolering terecht. Wanneer dit water samen met het afvalwater in de riolering vloeit, kan deze het niet altijd slikken. Daarom is het belangrijk om het regenwater en het afvalwater te scheiden en het regenwater zoveel mogelijk ter plaatse te houden. Regenwater vang je bij voorkeur op voor hergebruik of infiltratie. Op deze manier wordt de grondwatertafel ook aangevuld. Pas in laatste instantie zou je het willen aansluiten op de riolering onder het openbaar domein.

Mogelijke manieren om af te koppelen:
– regenwater natuurlijk laten afvloeien naar bloemperkjes;
– ondergrondse regenwateropslag voor hergebruik;
– een regenton kan zelden al het water verwerken: er kan een overloop naar een andere voorziening zijn om het resterende water af te voeren;
– ondergrondse infiltratievoorziening (infiltratiekrat);
– een regenwatervijver;
– een greppel of een wadi: een buffer- en infiltratievoorziening;
– open gootjes en waterlopen. (Minder logisch in een stedelijke context.)

Met 10 bewoners naar een Afkoppeldag in november 2023

In juni ontvingen we goedkeuring van de dienst Onroerend erfgoed – Monumentenzorg voor een voorgevelton.

In april stelde Klimplant de vraag aan de dienst Onroerend erfgoed- Monumentenzorg van de stad naar de mogelijkheden voor bovengrondse regenwateropvang aan de straatzijde die voldoet aan de vereisten qua beeldkwaliteit. Er werd gevraagd naar een overtuigend voorstel dat uniform voor de hele wijk toegepast kon worden. Een nota met specifiek voorstel en locatie van de regenton werd voorgelegd en werd positief onthaald door de dienst.

“Het voorstel dat je voorlegt is kwalitatief en houdt ook rekening met de erfgoedcontext door de zorgvuldige plaatsing ervan. Het voorstel mag wat ons betreft dus voor de hele wijk worden toegepast.” 

dienst Onroerend erfgoed- Monumentenzorg

29 april 2023 – Inspiratiewandeling Unitaswijk “afkoppelen”

De Unitaswijk is een uniek stukje stad dat bijna 100 jaar bestaat, maar hoe blijft de wijk ook de komende 100 jaar een voorbeeldwijk?

Een 30-tal geïnteresseerden lieten zich inspireren tijdens een korte wandeling langs 6 bewoners van de Unitaswijk die regenwater afkoppelen en lokaal bijhouden. We ontdekten tijdens deze wandeling wat we zelf kunnen doen om de wijk klimaatrobuuster te maken en om slimmer met regenwater om te gaan.
Regenwater op eigen terrein houden en laten infiltreren vermindert de piekbelasting op riolen (wateroverlast) én verzacht droogteschade in de tuin.