Provinciestraat

We gaan de volledige Provinciestraat verfraaien door op zo veel mogelijk plaatsen te vergroenen.
Hierbij pakken we bestaande boomspiegels aan, vergroten we die waar mogelijk, we voorzien
zo veel mogelijk geveltuintjes, klimhulpen en begeleiden in de aanvraag naar groenslingers.
Hiermee willen we van de Provinciestraat terug een aangename, overzichtelijke straat maken.

De voorbereidende werken gebeuren door een externe firma, dus jullie moeten niet breken of boren, enkel teelaarde en plantjes ophalen en samen met de buurt planten. En de kosten, die zijn voor ons! Dankzij de Burgerbegroting.

Klimplant vzw, de Groene Delta en Pak ze aan de Turnhoutsebaan
gaan de hele Provinciestraat vergroenen, doen jullie mee?

In samenwerking met de bewoners en winkeliers.

De bestelperiode is ondertussen afgelopen.

Help je graag mee op 2 en 3 april? Mail dan naar carlijn@klimplant.be