Gelijkstroom 2.0

Ontwerp gemaakt door Jos Verwer.

INFO- en DEMOAVOND op 5 OKTOBER

De nieuwe elektrische deelauto van Partago staat er!

Je ziet de auto aan de laadpaal op het Cogelsplein in Deurne,
voor huisnummers 20 en 22.

Interesse of vragen? Kom een praatje maken op het info en demo moment.
We tonen heel praktisch hoe alles in zijn werk gaat:
inschrijven, een rit boeken, een testritje maken, … we helpen je op weg!

Wanneer? woensdag 5 oktober 2022 
van 15u00 tot 16u30 of van 19u30 en 21u00

Waar: we starten in ‘t Speelscholeke, Hertstraat 7
en we eindigen samen aan de deelauto op het Cogelsplein.

De deelauto wordt voorzien door burgercoöperatie Partago. Meer over hen op http://partago.coop

EERSTE INFOAVOND

Woon of werk je in Deurne Dorp en heb je interesse in autodelen?
Kom dan woensdag 9 maart 2022 om 20u naar de infoavond in ‘t Speelscholeke, Hertstraat 7!

Want in Deurne Dorp komt binnenkort een elektrische deelauto.
Die kan jij, samen met je buren, gebruiken.
Zuidtrant en Klimplant willen zoveel mogelijk bewoners gebruik laten maken van deze elektrische deelauto.
Het is eenvoudig, niet te duur én beter voor het milieu.

BEVRAGING

Een oproep aan àlle bewoners van Deurne Dorp.

Benieuwd hoeveel auto’s jullie samen nodig hebben om alle ritten te doen die jullie willen doen?

Heb je geen auto, heb je één of twee auto’s, doe je alles te voet en met de tram en bus of doe je al aan autodelen?

Neem 15 minuten de tijd om via deze link de mobiliteits-bevraging in te vullen.
Klimplant werkt op basis van jullie verplaatsingsgedrag en autoritten een maximaal autodeelscenario uit.
Op maat van alle deelnemers uit Deurne Dorp die de bevraging ingevuld hebben.

Het project Gelijkstroom2.0 is een samenwerking tussen Klimplant en ZuidtrAnt en bouwt verder op een in 2019 opgestart pilootproject rond zonnedelen, namelijk Gelijkstroom – Stalins in de zon.Sinds 2019 bouwt ZuidtrAnt ism Ecohuis, Stadslab 2050, Fluvius en EnergyID een energy community in de omgeving rond de Stalinsstraat. Het is één van de eerste voorbeelden van promotie voor het opwekken + delen van lokale zonne-energie op buurtniveau. Het pilootproject zit nog steeds in experimentfase maar heeft potentie om richting te geven aan het energiesysteem van de toekomst. Er zijn al stappen gezet naar zonne-energie opwekken en het monitoren van de energiebehoefte van de community.

Gelijkstroom 2.0 verhoogt de lat: ten eerste wordt zonnedelen gekoppeld aan twee grote mobiliteitsuitdagingen: elektrisch rijden en autodelen en ten tweede wordt de doelgroep uitgebreid naar o.m. huurders van Woonhaven (Hallershofsite – Rozenstraatje).
Een logisch vervolg met als doel: 

1. Naast de uitbouw van de energy-community ook streven naar een autodeel-community;
2. Nóg inclusiever zijn dan bij opstartfase. Nóg sterker inzetten op een rechtvaardige energietransitie. Er wordt extra ingezet op de inclusie van kansengroepen. Dit doen we door enthousiasmerende communicatie te voeren over autodelen en autodelen te faciliteren door het beschikbaar stellen van (minstens 1) deelwagen; de mobiliteitsbehoefte van de community in beeld te brengen met een bevraging en overtuigend autodeel-scenario en door drempels voor autodelen te verlagen door onder meer een financiële ondersteuning aan te bieden bij de instapkosten.