Waterwijken doen het zelf in Deurne

salamander van de waterwijken in deurne

Met steun van het Klimaatfonds werkt Klimplant aan een slimme omgang met regenwater in 2 Antwerpse wijken: de Waterwijken. Marlies van Klimplant vertelt erover in dit artikel van onze partner Antwerpen voor Klimaat.

Waterwijken doen het zelf dankzij het Klimaatfonds

Marlies en Bert bij de regenwaterinstallatie

Heel wat burgers hebben zin om zelf in actie te komen voor het klimaat. Klimplant (Klimaat Platform Antwerpen) is een organisatie waar burgers hun kleine en grote ideeën voor het klimaat en een klimaatbestendige stad kunnen vormgeven. Met steun van het Klimaatfonds werkt Klimplant nu aan een slimme omgang met regenwater in 2 Antwerpse wijken: de Waterwijken. Marlies van Klimplant vertelt.

Dit artikel verscheen op https://www.antwerpenvoorklimaat.be/verhalen-klimaatfonds-waterwijken . Foto’s © Dries Luyten

Enthousiasme voor regenwater

‘Veel mensen willen graag concreet iets doen in hun eigen buurt voor het klimaat. Maar ze hebben ook een job en een gezin. Bovendien weten ze niet altijd hoe ze de hele straat kunnen betrekken. Dan komt Klimplant te hulp. We werken samen met de burgers het idee uit. We bieden ook veel praktische hulp: deur-aan-deur de buurt enthousiasmeren, mensen bijeenbrengen, technisch advies…’

‘We bedenken ook zelf projecten, waarvoor we dan de samenwerking met de Antwerpenaren opzoeken. Waterwijken is zo’n project, dat gesteund wordt door het Klimaatfonds. We onderzoeken concreet in 2 Antwerpse wijken hoe we samen met de bewoners kunnen werken rond regenwater. Want doordat te veel regenwater recht naar de riool vloeit, is er vaker wateroverlast en droogt de bodem uit.’

‘De eerste stap was een open oproep naar Antwerpenaren die wilden meedenken. We kregen veel reactie van over heel de stad: Berchem, Luchtbal, het centrum… Doordat District Deurne onze oproep mee verspreidde, kregen we heel wat reacties vanuit dat deel van de stad.’

‘Zo reageerden een 10-tal mensen uit de Unitaswijk en ongeveer evenveel mensen uit de wijk Boekenberg-Kriekenhof. Die Deurnse wijken hebben we er dan ook uitgepikt.’

Op zoek naar de mogelijkheden

‘We zijn gestart met een inspiratiesessie voor beide wijken samen. Daar is iemand van de stad de Antwerpse waterstrategie komen toelichten: het Waterplan. Met dat plan werkt de stad op het openbaar domein. Maar ongeveer 70% van het grondgebied van Antwerpen zijn private percelen. Van private daken en terrassen vloeit heel wat water de riool in. Er ligt dus ook een enorme opdracht bij de burgers.’

‘Er was wel 60 man op de inspiratiesessie en er hing een enorme energie. Klimplant had op voorhand nog geen concrete acties voor de wijken bepaald. We hebben met de bewoners per wijk besproken hoe de huizen en tuinen in hun buurt eruitzien, wat voor hen mogelijk is en waar ze zin in hebben.’ 

De voortuintjes van Kriekenhof-Boekenberg

het regenwater wordt opgevangen in een grote regenton.afgekoppeld

‘In Kriekenhof-Boekenberg besloten we om voortuintjes in de wijk te ontharden. Klimplant zal zorgen voor inspiratie, een aantal voorbeeldplannen en de organisatie van een samenwerkdag. Ondertussen hebben we al 2 kandidaten gevonden die voor de zomervakantie hun voortuin willen ontharden als pilootproject. We zullen dat zichtbaar maken met een bord.’

‘Vervolgens plannen we een inspiratiewandeling langs een aantal mooi ontharde voortuinen in de wijk. In het najaar volgt dan een samenwerkdag. We zetten een paar containers in de straat, enkele grote zakken potgrond en we voorzien ook een groepsaankoop voor planten. Zo willen we een dynamiek creëren die hopelijk aanstekelijk werkt.’

Water afkoppelen in erfgoedwijk Unitas

Extra leven in de vijver van Manu

‘De Unitaswijk is een beschermde wijk, met allemaal kleine cottagewoningen. De laatste jaren zijn er veel jonge gezinnen komen wonen. Zij botsen op de strenge bouwvoorschriften in hun wijk omwille van de erfgoedwaarde. Zo kunnen ze geen watertonnen zetten en geen zonnepanelen leggen aan de straatkant.’ 

‘Maar 2 mensen uit de wijk hebben hun regenwater afgekoppeld van de riool en laten het vloeien naar een vijvertje of gewoon naar de  tuin. Hun verhaal wekte veel interesse, en zo kwamen we op het idee om een afkoppeldag te organiseren in de wijk.’

‘Eerst gaan we een inspiratiewandeling organiseren langs 6 woningen in de Unitaswijk die nu al regenwater afkoppelen. We zullen ook een ontwerpavond organiseren met enkele experts. Daar zullen we samen met de mensen onderzoeken wat mogelijk is voor hun woning. We kunnen er ook een materialenlijst opstellen voor een groepsaankoop. Voor de zomervakantie willen we dan een afkoppeldag organiseren.’

Vruchtbare uitwisseling en een duwtje in de rug

Een salamander uit de vijver

‘Het Klimaatfonds maakt deze projecten echt mogelijk. Er kruipt enorm veel werk in de coördinatie van alle acties en het betrekken van al die mensen. Dan komen de extra middelen voor personeelstijd echt van pas. Daarnaast kunnen we dankzij de steun communicatie verzorgen en een klein deel van de materiaalkosten financieren. Zaken zoals planten zullen mensen wel zelf moeten betalen, maar we kunnen het dankzij de groepsaankoop wel goedkoper maken.’ 

‘Het EcoHuis biedt ons ook een heel nuttig klankbord. Na de inspiratiesessie waren er veel ideeën. Het EcoHuis hielp ons dan om te kiezen, zij weten wat realistisch is en wat er al bestaat. Ze helpen ons ook om in te spelen op de plannen van de stad.’

‘Ik denk dat het voor het EcoHuis ook nuttig is dat wij op een vrije manier in gesprek kunnen gaan met de burger. We zijn minder gebonden aan de plannen van de stad en kunnen oppikken wat er borrelt, waar de energie zit. Dat kunnen we dan weer terugbrengen naar de stad. Zo kunnen we elkaar versterken, en daar wordt heel Antwerpen beter van.’

Ook starten met een Waterwijk?

Klimaatfonds en Klimplant slaan in 2023-2024 de handen in elkaar voor 3 nieuwe Waterwijken. Volg onze nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn.