Een eetbaar bos in de stad

Klimplant gaat met de stad in dialoog over een voedselbos: een boomrijke groenzone met een hoop eetbare planten. De zoektocht naar een geschikt lapje grond gaat verder. Heb jij een locatie op het oog? Speel je gouden tip door via info@klimplant.be.